Ofte stillede spørgsmål

Ordblindhed rejser mange spørgsmål. Her har jeg svaret på nogle vigtige spørgsmål, som jeg ofte møder i mit arbejde med ordblindeundervisning. Jeg svarer med vilje ret kort og overskueligt. Vil du dykke ned i mere viden på et særligt område om ordblindhed, kan du bruge de links, som jeg har samlet her.

 

Er ordblindhed arvelig?
Ordblindhed er delvist arvelig. Man mener at ca. 60 % tilfælde af ordblindhed er arveligt betinget. 

 

Er ordblinde bedre til at bruge deres hænder eller mere kreative end ikke ordblinde?
Vi ordblinde er præcis lige så forskellige som alle andre mennesker. Det vil sige, at hverken særlig intelligens, mangel på intelligens, håndelag eller kreativitet følger med ordblindhed. 

 

Kan jeg vokse fra min ordblindhed?
Hvis du er ordblind, bliver du ikke fixet eller helbredt, men du kan blive meget bedre som læser og skriver. Ordblindhed er en indlærings-vanskelighed – ikke en indlærings-umulighed.

 

Kan jeg selv gør noget for, at min søn/datter ikke udvikler ordblindhed, hvis jeg selv er ordblind?
Det første du kan gøre er at være opmærksom på tegn på ordblindhed allerede fra barnets første taleudvikling, som f.eks. korrekt udtale i børnehavealderen. Vær opmærksom på at barnet bliver stimuleret med rim, remser og ordlege.

Dernæst er det en god idé at fortælle børnehaven og ved skolestart, at du selv har ordblindevanskeligheder, så I kan være fælles opmærksomme på at sætte ind. Da ordblindhed er medfødt, kan du ikke forhindre ordblindhed, men du kan i samarbejde med en ordblindevenlig skole gøre meget for, at det ikke skal blive en stor vanskelighed for barnet.

 

Hvad er en ordblindevenlig skole? 
En ordblindevenlig skole har en opdateret ordblindepolitik, stiller skrive- og læseteknologi til rådighed og underviser i brugen af dem. Skolen tilbyder ordblindevenlig undervisning i alle fag og sikre alt materiale er tilgængeligt med LST.  Gå i dialog med skolen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt den er ordblindevenlig.

 

Hvad er LST? 
LST er en forkortelse af læse-og skriveteknologi. LST er kort fortalt al den teknologi, der gør det muligt at skrive med stemmen og læse med ørene.  Læse-og skriveteknologien bliver hele tiden bedre, og kan let tilpasses den enkeltes behov. Med LST er det muligt at arbejde med læsning og skrivning på samme niveau som en jævnaldrende. Du kan læse mere om IT-hjælpemidler til ordblinde her.

 

Kan ordblindhed gå ud over selvtilliden?
Som ordblind kan det være svært at bevare troen på sig selv og sit eget værd, fordi du oplever vanskeligheder med noget, der tilsyneladende er meget nemt for de fleste andre. Allerede ved skolestart kan der opstå en følelse af at være anderledes, ikke at være god nok og ikke at kunne følge med de andre. Her er det vigtigt, at du dyrker det som du er god til og som gør dig glad. Det kan f.eks. være en hobby eller en fritidsaktivitet, hvor du er på lige fod med jævnaldrende.

 

Hjælper det at blive hørt?
Som forælder til et barn med ordblindhed kan det være en god idé at få hjælp fra en person, der kender til de følelser, der er forbundet med at være ordblind. På den måde får du de rigtige værktøjer til at håndtere dit barns tanker og situation. Du kan læse mere om hjælp til ordblindhed her.

 

Hvor stor er risikoen/ sandsynligheden for, at mit barn er ordblind, når begge forældre er ordblinde?
Man siger, at hvis én eller begge forældre er ordblinde, er der 4 gange større risiko for, at barnet har ordblindevanskeligheder.  

 

Er der forskellige grader af ordblindhed?
Ja, der er forskellige grader og udfordringer med ordblindhed. Nogle er så hårdt ramt, at de ikke kan stave deres eget navn, og andre kommer igennem en universitetsuddannelse, før de testes og opdager ordblindheden.

 

Er ordblindhed og dysleksi det samme?
Dysleksi er det internationale ord for ordblindhed – Så ja, det er det samme.  Der er i disse år ved at ske et skifte i Danmark fra næsten kun at bruge ordet ordblindhed til mere og mere at anvende ordet dysleksi.  

Argumenterne for at bruge ordet dysleksi er

  • at det er internationalt, så flere lande bruger samme betegnelse
  • og at det kan være nemmere at sige: “Jeg har dysleksi” i stedet for “Jeg er ordblind”, som om det er hele mig og min identitet

Argumentet mod at bruge dysleksi kan til gengæld være

  • at det kan være svært at stave og at udtale 
  • og at ordet dysleksi er et fremmedord for mange, når vi netop har fået større fælles forståelse og opmærksomhed på, hvad ordblindhed er.  

 

Hvor mange i Danmark har ordblindhed? 
Der er ca. 8% med ordblindevanskeligheder, og helt op til 20% af Danmarks befolkning, der har svært ved at læse og skrive uden dog at være ordblinde. 

 

Kan der være forskel på dagene som ordblind?
Ja, der kan være stor forskel på hvor meget du er påvirket af ordblindhed fra dag til dag. Lige fra dage, hvor det opleves at man har glemt alt, hvad man har lært i forhold til at læse og stave – og til dage hvor det til gengæld føles let og overkommeligt, ja, næsten som om ordblindheden er forsvundet.
Der er selvfølgelig også forskel på, om du har en hverdag med store krav om læsning og skrivning, eller du har hverdage, hvor skriftsprog næsten ikke indgår, og hvor din ordblindhed ikke har betydning. 
Uanset hvilket arbejdsliv du har, kan der også være forskel mellem kursus- og rejsedage med store krav til læsning, og hverdage med mindre krav lige på dét område.  

 

Hvordan bliver jeg klogere på ordblindhed?
Der findes en lang række kurser, der oplyser om hvad det vil sige at være ordblind. Kurserne skaber bedre forståelse for udfordringerne ved ordblindhed, og viser hvilke muligheder der er for at hjælpe og støtte. Du kan læse mere om ordblindekurser her.

Vil du gerne høre mere?

LAD OS TAGE EN SNAK