Kurser og rådgivning om ordblindhed for lærere og skoler

En af Hjælp til Ords kerneydelser er kurser og rådgivning til skoler om håndtering af ordblindhed. Foruden kurser for både lærere, forældre og ordblinde elever tilbyder Hjælp til Ord også rådgivning og konsulenthjælp i forbindelse med skolens ordblindepolitik, oprettelse og uddannelse af ordpatruljer. Ligeledes støtter Hjælp til Ord med oprettelsen af forældrenetværk. Alt det kan du læse meget mere om her på siden. Tilbuddene kan justeres og kombineres, så de passer specifikt til dig og din skole.

Ønsker du et tilbud, der er særligt målrettet dig og din skole, er du altid velkommen til at kontakte mig for at få afklaret skolens behov, samt hvordan Hjælp til Ord kan hjælpe jer bedst muligt.

Foruden de ydelser, du kan læse om her, tilbyder Hjælp til Ord også konsulenthjælp til skoler, der ønsker at arbejde med deres ordblindepolitik eller en strategi for, hvordan de ordblinde elever inkluderes og hjælpes bedst muligt.

Kursus for ordblinde elever, forældre og lærere

Hjælp til Ords kerneydelse til skoler er kurser, hvor ordblinde elever, deres forældre og lærere er sammen om at blive undervist i brug af IT-hjælpemidler. For at sikre de ordblinde elever det bedst mulige skoleforløb er det vigtigt, at både forældre og lærere støtter eleven ud fra samme grundlag og viden. Det er et rigtig godt udgangspunkt for det fortsatte samarbejde omkring eleven, at både eleven selv, forældrene og lærerne kender den ordblinde elevs hjælpemidler. Og det er vigtigt at kunne vejlede og hjælpe eleven med at bruge hjælpemidlerne både i skolen og til lektielæsningen derhjemme.

Kurset er henvendt til ordblinde elever på alle klassetrin, og man kan sagtens samle elever til et kursus på tværs af klassetrin.

Hjælp til Ord tilrettelægger altid kurserne med udgangspunkt i den enkelte skole og de pågældende elever, men kurset kan blandt andet indeholde:

  • Gennemgang af de tilgængelige IT-hjælpemidler, f.eks. IT-rygsækken
  • Undervisning i anvendelse af IT-hjæpemidler – se en liste over de mest gængse IT-hjælpemidler til ordblinde her
  • Introduktion af Nota, Nationalbiblioteket for mennesker med læsevanskeligheder
  • Brug af iPads/ tablets i undervisningen
  • Brug af iPhone/ smartphones i undervisningen og i fritiden
  • Tips, tricks og gode apps
“Det var så godt, det kursus du holdte for elever og deres forældre i Assens. Vi fik så meget ud af det, også selvom vores piger har haft deres IT-rygsæk længe.
Som ordblind varmede det at høre en anden fortælle om det liv, man har som ordblind.
Det glæder mig virkelig, at du er med til at tage bladet fra munden, så der forhåbentlig snart ikke er flere børn, som bliver set skævt til, fordi deres lærer ikke ved, hvad det vil sige at være ordblind.
Synes virkelig du er mega sej
– Forældre fra Strandmølleskolen, Assens

Hvis du har lyst til at vide mere om hvilke skoler og institutioner, jeg har holdt foredrag og undervist på, så kig nærmere her.

Kursus for lærere med ordblinde elever i klassen

Dette kursus klæder lærerne på til at tilrettelægge og udføre undervisning, der tager hensyn til og inkluderer de ordblinde elever i klassen bedst muligt. Kurset tilrettelægges, så indholdet stemmer overens med de redskaber og den viden, lærerne på den pågældende skole har brug for. Det kunne for eksempel være en grundig introduktion til, hvordan de IT-hjælpemidler, som deres ordblinde elever benytter sig af fungerer. På denne måde kan lærerne bedre vejlede og støtte de ordblinde elever i at bruge IT-hjælpemidler. Det kunne også være en præsentation af, hvilke særlige vilkår, der gør sig gældende, når ordblinde elever eller elever med læsevanskeligheder skal til folkeskolens afsluttende prøver. Ydermere kunne det være en introduktion til forskelligt materiale, der er godt at kende til, når man underviser ordblinde.

Et kursus for lærere med ordblinde elever kunne eksempelvist indeholde:

  • En introduktion til, hvordan skolens læse-støtteprogram til ordblinde anvendes (f.eks. IntoWord, AppWriter, CD-ord eller andet)
  • En introduktion til NOTA (Nationalbiblioteket for mennesker med læsevanskeligheder) og tips til, hvordan det anvendes af lærere og elever
  • Vejledning i brug af smartphones i undervisningen f.eks. i forbindelse med tale til tekst
  • Inklusion af ordblinde elever i klassen i alle fag

I udgangspunktet anbefaler jeg, at kurset afvikles over to undervisningsgange af halvanden times varighed. På første undervisningsgang gennemgår jeg de forskellige hjælpemidler og holder et oplæg om inklusion af ordblinde elever. På anden kursusgang arbejder lærerne selv med hjælpemidlerne.

ordblind, ordblindhed, hjælp til ordblinde, hjælp til ordblinde elever, kurser om ordblindhed, ordpatruljer, Hjælp til Ord, hjaelp til ord, IT-hjælpemidler, Randi Jeppesen

Oprettelse af en Ordpatrulje

Ordpatruljen er et uddannelsesforløb, der klæder en gruppe af skolens ordblinde elever på til at blive superbrugere af IT-hjælpemidler. Udover selv at få godt og grundigt styr på hjælpemidlerne, bliver eleverne også i stand til at hjælpe andre ordblinde elever med at bruge hjælpemidlerne.

Jeg anbefaler, at skolen udvælger en gruppe ordblinde elever fra mellemtrinnet og/eller overbygningen, som udgør skolens Ordpatrulje. Ordpatruljen mødes med mig over flere gange. På møderne uddannes gruppen i, hvordan man bruger hjælpemidler i undervisningen. Derudover får de redskaber til at hjælpe ordblinde elever i de yngre klasser med at få fod på hjælpemidlerne og få det bedste udbytte af undervisningen.

For mange elever i grundskolen er deres læse- og skriveudfordringer tæt forbundne med deres selvværd og hele oplevelsen af at gå i skole. Ordpatruljen er et fællesskab for de ordblinde elever, hvor de får lov at opleve deres ordblindhed som noget, der giver dem særlige kompetencer. Ordpatruljen er et fællesskab, hvor eleverne kan tale om deres ordblindhed og blive i stand til at bryde med tabuer og skrøner på skolen.

I foråret 2018 afholdt jeg webinar sammen med Susanne Brink fra MV-Nordic om Ordpatruljer. Du kan nedenfor se og høre mig og Susanne fortælle om etablering af Ordpatruljer og fordelen ved dem.

Læs også om andres erfaringer med at etablere en Ordpatrulje. Casen her handler om et samarbejde med MV-Nordic, men en ordpatrulje kan sagtens etableres med udgangspunkt i et andet hjælpeprogram, f.eks. App-writer.

Oprettelse af et forældrenetværk for forældre med ordblinde børn

Hjælp til Ord hjælper også gerne med at starte et forældrenetværk i samarbejde med en repræsentant fra skolen. Forældrenetværket kan forvaltes på mange måder men vil typisk byde på en række netværksmøder henover året. Møderne falder i to dele. Først vil Randi eller en anden fagperson holde et oplæg relateret til ordblindhed. Det kan handle om generel viden om ordblindhed, selvværd, hjælpemidler, strategier til lektielæsning i hjemmet, vilje og motivation eller lignende. På anden del af mødet lægges der op til, at forældrene erfaringsudveksler, drøfter oplægget eller udfordringer i fællesskab.

Flere skoler har gode erfaringer med at etablere et netværk, hvor forældre til ordblinde kan erfaringsudveksle, få gode råd til at støtte deres børn og kendskab til hjælpemidler. Det smitter både positivt af på forældrenes samarbejde med skolen og øger elevernes trivsel på skolen.

Kursus i IT-hjælpemidler og undervisning af ordblinde for lærerstuderende

Hjælp til Ord tilbyder kurser og undervisning for lærerstuderende, der ønsker at dygtiggøre sig i at undervise ordblinde elever og hjælpe eleverne med at få størst muligt udbytte af deres IT-hjælpemidler i alle fag. Der sidder i gennemsnit 1-2 ordblinde elever i hver eneste skoleklasse. Derfor er det vigtigt, at de studerende rustes til at tage hånd om disse elever og deres udfordringer. Gennem viden om ordblindhed og erfaring med hjælpemidlerne kan der sørge for, at deres læsevanskeligheder ikke bliver en unødig stor forhindring for at deltage i undervisningen – uanset om der står dansk, matematik eller biologi på skoleskemaet.

Hjælp til Ord tilbyder både undervisning for seminarieklasser og for mindre grupper af lærerstuderende eller enkeltpersoner, der ønsker at give deres faglighed et løft inden for ordblindeområdet.

Kontakt Hjælp til Ord

Til toppen