Portfolio

Herunder kan du læse mere om de kurser og foredrag, jeg har afholdt for ordblinde elever, forældre og lærere gennem Hjælp til Ord.

Kurser og foredrag i skoleåret 2018/2019:

 • Tinglev Skole, folkeskole ved Aabenraa, kursus for lærere i brug af IntoWords og Mivo på iPad.
 • 10. Aabenraa, 10. klassecenter for Aabenraa kommune, kursus for alle lærere i CD-ORD.
 • Thyregod Skoles ordblinde elever, deres forældre og læsevejleder var på kursus i MV-Nordics lokaler i Odense i CD-ORD og IntoWords Cloud og iPad.
 • Bork Havn Efterskole, kursus for alle lærere i CD-ORD, Grammateket og Mivo.
 • Frøbjerg Orte Friskole, ordblinde og  læse-/ stave-udfordrede elever og en lærer på kursus i CD-ORD i MV-Nordics lokaler i Odense.
 • Hindsholmskolen, specialskole i Kerteminde Kommune, kursus for lærere i brug af IntoWords og Mivo på iPad.
 • Thyregod Skole, folkeskole i Vejle Kommune, kursus for alle lærere i CD-ORD.
 • Firhøjskolen og Svebølle Skole, folkeskoler i Kalundborg Kommune, kursus for lærere i brug af IntoWords i naturfag på pc og telefon.
 • Tinglev Skole, folkeskole ved Aabenraa, kursus for ordblinde og  læse-/ stave-udfordrede elever og deres forældre i brug af IntoWords til iPad og computer.
 • Tinderhøj Skole, folkeskole i Rødovre, to kurser for kommunens ordblinde elever og deres forældre i brug af CD-ORD.
 • Tåsingeskolen, folkeskole i Svendborg Kommune, ordblinde elever, deres forældre og læsevejleder var på kursus i IntoWords Cloud på pc og iPad i MV-Nordics lokaler i Odense.
 • Nr. Aaby Skole, folkeskole i Middelfart Kommune, alle lærere var på kursus i brug af IntoWords Cloud i alle fag til computer.
 • Helhedshuset Tåsinge, bogrelease af “Hvad står der?”
 • Ordblindemessen 2018 i Horsens, to oplæg om mit liv som ordblind og om bogen “Hvad står der?”. Dernæst deltog jeg i en paneldebat sammen med Christian Bock, Bubber og Thomas Blachman.
 • Kulturhuset – Biblioteket Randers, foredrag om mit liv som ordblind og om bogen “Hvad står der?” og undervisning af tips og tricks til brug af iPhone.
 • Aabenraa Friskole, kursus for alle lærere i brug af CD-ORD og IntoWords.
 • Svendborg Biblioteket, foredrag om mit liv som ordblind og om bogen “Hvad står der?” og undervisning af tips og tricks til brug af iPhone.
 • Vester Skole, Folkeskole i Svendborg, foredrag om mit liv som ordblind og brugen af IT-hjælpemidler.
 • Global Networks møde i Hørsholm, oplæg  ”Læs med ørerne og skriv med munden.”
 • Tved Skole, folkeskole i Svendborg, undervisning ved et netværksmøde for forældre til børn, der er ordblinde eller har store læsevanskeligheder.
 • Middelfart Friskole, kursus for ordblinde elever, deres forældre og lærere i CD-ORD og IntoWords.
 • Bork Skole, folkeskole ved Ringkøbing Fjord, kursus for alle lærere i IntoWords til pc og iPad.
 • Efterskolen Solbakken, foredrag for alle skolens elever med udgangspunkt i, hvordan det er for mig at være ordblind, og hvilke IT-hjælpemidler jeg bruger.
 • Sydfyns ErhvervsForskole, kursus for to lærere i brug af CD-ORD og apps, der er gode for ordblinde og tosprogede elever.
 • Nymarkskolen, overbygningsskole i Svendborg, kursusaften for elever fra 7. årgang, deres forældre og lærere i AppWriter, Nota og apps.
 • Fænøsund Friskole, kursus/foredrag for ordblinde elever, deres forældre og lærere i AppWriter, SubReader o.a. apps. Samtale med lærere og forældre om hvordan man kan støtte sit ordblinde barn bedst muligt.
 • Kombineret Ungdomsuddannelse i Faaborg, kursus i CD-ORD og apps.
 • Netværksmøde for læsevejledere, Svendborg Kommune, oplæg om lyst og motivation.
 • Svendborg Bibliotek for personale, kursus i brug af læse- skriveteknologi bl.a diverse apps.
 • Hjembæk Efterskole, medlemsdag for ordblindeforeningen. Oplæg: Ordblinde og IT – tips og tricks om IT for ordblinde.
 • Sankt Nikolaj Skole, Katolsk privatskole i Esbjerg, kursus for alle lærere i CD-ORD og IntoWords på PC og iPad.
 • Tåsingeskolen, folkeskole i Svendborg Kommune, ordblinde elever, deres forældre og læsevejleder var på kursus i IntoWords Cloud på PC og iPad i MV-Nordics lokaler i Odense.
 • Tved Skole, folkeskole i Svendborg, opfølgningskursus for alle lærere og skolepædagoger i brug af AppWriter i alle fag. Kurset foregik på de forskellige årgangsteams sådan at undervisning var praksisnær.
 • Højby Friskole, ordblinde elever, deres forældre og læsevejleder var på kursus i CD-ORD og IntoWords Cloud på PC og Mac i MV-Nordics lokaler i Odense.
 • Fredericia Friskole, kursus i CD-ORD og til app til telefonen for alle lærere på skolen.
 • Ørkildskolen, folkeskole i Svendborg, oplæg for hele personalegruppen om livet som ordblind.
 • UFL i Svendborg (klub for unge med særlige behov), foredrag om livet som ordblind samt undervisning i diverse apps til læse-/ skrive-hjælp.
 • Vejen Friskole, ordblinde elever, deres forældre og lærere var på kursus i CD-ORD, apps og scanningsværktøjer.
 • Thurø Skole, folkeskole i Svendborg, ledelsen, læsevejledere og it-ansvarlige var på kursus i brug af AppWriter og apps.

Konferencer og kurser jeg har deltaget i i skoleåret 2018/2019:

 • Nota ordblinde-ambassadør afsluttende konference på Scandic Odense
 • Wizkids-konference 2018 i Odense
 • Konference Ordblindhed i Grundskolen UC Syd Kolding  
 • Opfølgningskursus for rådgivere i Ordblinde/Dysleksiforeningen Danmark
 • Undervisningsministeriets konference Ord18, DGI byen, København
 • MV-Konferencen 2019 for SPS-vejledere, Dalum Landbrugsskole, Odense
 • Ordblindenetværksdag på Danmarks Læringsfestival 2019, Bella Center, København

Privatundervisning  i skoleåret 2018/2019:

Jeg har privatelever fra mellemtrinnet og voksne, der har brug for undervisning i IT- hjælpemidler

Ligeledes er jeg SPS-støtte på KUU, Kombineret Ungdomsuddannelse, for elever i Svendborg og Faaborg hver uge.

Har du brug for hjælp til ord?

Har din skole også brug for et kursus for ordblinde elever og deres lærere?
Læs mere om Hjælp til Ords ydelser og hvad jeg kan hjælpe dig med her.

Specialist i MV-Nordics produkter

Jeg underviser med stor ekspertise og kompetence i alle læse- og skriveteknologer, der findes.
I oktober måned 2017 blev jeg ansat som kursusafholder ved MV-Nordic. I den forbindelse har jeg fået en masse kursus i deres produkter og er nu specialist inden for MV-Nordics skrive- og læseteknologi bl.a. CD-ORD og IntoWords. Jeg er glad for samarbejdet med MV-Nordic, og de er også glade for og stolte af samarbejdet med mig. Her en udtalelse fra MV-Nordic:

Kurser og foredrag i skoleåret 2017/2018:

 • Refsvindinge Friskole, kursus for elever, forældre og lærere i IT-Rygsæk og app.
 • HelhedsHUSET, Tåsinge, foredrag om at være ordblind og at blive selvhjulpen med it-hjælpemidler.
 • HelhedsHUSET, Tåsinge, to kursusaftner i it-hjælpemidler for voksne ordblinde.
 • HelhedsHUSET, Tåsinge, Kursus for ordblinde elever og deres forældre i forskellige it-hjælpemidler bl.a.  appWriter og app.
 • Grindsted Privatskole, kursus for elever, forældre og lærere i IT-Rygsæk og app.
 • Den frie Lærerskole i Ollerup, kursus for 4. årgangs lærerstuderende om ordblindhed og de forskellige it-hjælpemidler.
 • Lyshøjskolen, folkeskole i Kolding, kursus i CD-ORD og IntoWords for ca. 45 lærere i indskolingen og på mellemtrinnet.
 • Kursus i CD-ORD og IntoWords afholdt i MV-Nordic kursuslokale i Odense for udskolingselever, forældre og lærere fra Kerteminde Byskole.
 • Nyborg Friskole, kursus for to lærere i CD-ORD, IntoWords og app til ordblinde elever.
 • Ebberup skole, folkeskole i Assens kommune, kursus for alle lærere fra 1.-9. kl. i CD-ORD og IntoWords.
 • Tved Skole, folkeskole i Svendborg, kursus for alle lærere fra 0.-6. kl. i brug af AppWriter og forskellige apps, tips og tricks til undervisning af ordblinde elever.
 • Salbrovadskolen i Assens kommune, kursus for lærere i indskolingen og på mellemtrinnet i brug af iPad til ordblinde elever.
 • Ungdomsskolen Kolding, kursus for alle lærere i CD-ORD og IntoWords.
 • Aarupskolen i Aarup, kursus for alle lærere 0.-9. kl. i brug af IntoWords og CD-ORD i andre fag end dansk.
 • Campus Vordingborg – Professionshøjskolen Absalon, kursus for et blandet hold lærerstuderende om ordblindhed og it-hjælpemidler.
 • Kursus i IntoWords til iPad afholdt i MV-Nordic kursuslokale i Odense for mellemtrinselever, deres forældre og lærere fra Kerteminde Byskole.
 • Kochs Skole, privatskole i Aarhus, kursus for deres ordblinde elever, forældre og lærere i forskellige it-hjælpemidler og apps, samt oplæg om det at være ordblind.
 • Ordpatrulje-kursus på MV-Nordic for fire skolers nye ordpatruljer.
 • Ordblinde-konsulenttimer på Sydfyns Fri Fagskole.
 • Strandmølleskolen, privatskole i Assens, først et kursus for alle skolens lærere og derefter kursus for ordblinde elever og deres forældre i brug af CD-ORD.
 • Webinar på Mv-nordic hvor jeg var gæst, om at lave ordpatruljer på skoler.
 • Webinar på Mv-nordic hvor jeg var gæst, om det at læse med ørerne med CD-ORD
 • Oplæg om ordblindhed og nyt om LST til netværksmøde for læsevejledere i Svendborg.
 • Ødis skole, folkeskole ved Kolding, kursus for alle ansatte i brug af CD-ORD.
 • Tved Skole, folkeskole i Svendborg, underviser til et netværksmøde for forældre til børn, der er ordblinde eller har store læsevanskeligheder.
 • Ordpatrulje-kursus på MV-Nordic sammen med Susanne Brink,  for fire skolers nye ordpatruljer fra Assens kommune.
 • Felsted skole, folkeskole ved Aabenraa, kursus for lærere i brug af IntoWords på iPad.
 • Ordblinde / Dysleksiforeningens sommerkoloni 2018, undervisning af forældre og børn i brug af CD-ORD, SubReader mm.

Privatundervisning i skoleåret 2017/2018:

Derudover underviser jeg privatelever i håndteringen af ordblindhed og brugen af IT-hjælpemidler. Jeg har haft og har privatelever fra mellemtrinnet og gymnasiet. Ligeledes er jeg SPS-støtte på KUU, Kombineret ungdomsuddannelse, for en elev i Svendborg nogle timer om ugen og en elev i Faaborg nogle timer i ugen.

Konferencer og kurser jeg har deltage i i skoleåret 2017/2018:

 • Weekendkursus i oplæring som rådgiver i Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark.  
 • Oplæringsforløb som kursusholder i alle produkter fra MV-Nordic.
 • Ordblindemesse 2017 i Middelfart.
 • Nota ordblinde-ambassadør-seminar i Sorø.
 • Kursus hos Margit Gade i skriveskabeloner.
 • Undervisningsministeriets temadag om ordblindhed i Odense.
 • Ordblinde og IT-konference 2018 i Vejle.

Kontakt Hjælp til Ord

Til toppen