Grundlæggeren af Hjælp til Ord

Jeg hedder Randi Hedelund Jeppesen. Jeg er født i 1978 og er uddannet lærer.

Jeg er ordblind og har derfor et helt livs erfaring med, hvordan det er at gå i skole og komme igennem uddannelsessystemet som ordblind. Jeg er fra en tid, hvor der hverken fandtes syntetisk tale på dansk, mulighed for skrivestøtte, tale til tekst eller nogle af de andre hjælpemidler, vi har i dag.

Først da jeg i år 2000 startede på VUC for at tage fag på 9. og 10. klasses-niveau samt en række HF fag, fandt jeg ud af, at der var nogle rigtig gode IT-hjælpemidler for ordblinde.

Jeg fik som en af de første i Danmark en IT-rygsæk stillet til rådighed. Det åbnede en hel ny verden for mig. Nu var jeg pludselig selvhjulpen på mange af de områder af mit liv, hvor jeg før havde været nødt til at bede andre om hjælp. Jeg kunne selv læse mine breve ved at scanne dem og få dem læst højt. På samme måde med teksterne jeg fik udleveret på skolen – nu kunne jeg selv læse dem. Ligeledes kunne jeg nu skrive noget, der kunne læses af andre, fordi jeg selv kunne høre det, jeg skrev på computeren.

Randi Hedelund Jeppesen fra Hjælp til Ord
Randi fra Hjælp til Ord hjælper ordblinde og deres familier og lærere

Denne oplevelse af at kunne selv gav mig mod til at tænke, at jeg kunne tage præcis den uddannelse, jeg ville, og dermed blive lige hvad jeg drømte om. Og min største drøm var at blive lærer. Jeg holder meget af at formidle til andre på alle mulige måder. Jeg valgte at tage på Den frie Lærerskole i Ollerup, på Sydfyn, fordi jeg der kunne få drama som linjefag. Derudover har jeg dansk, religion og idræt som linjefag.

I 2008 blev jeg færdig som lærer.

Under min uddannelse gjorde jeg mig rigtigt mange erfaringer med mine hjælpemidler. Da jeg kom ud at arbejde som lærer, var det derfor også meget naturligt, at jeg blandt andet varetog undervisningen i brug af IT-hjælpemidler.

I 2014 valgte jeg at blive hjemmegående for at have mere fokus på min egen lille familie – min mand og vores to drenge.

Følg med på Facebook

På Facebook deler jeg bl.a. nyttige artikler, gode tips og tricks, succeshistorier og kommende arrangementer.

Hjælp til Ord kom til verden

I 2017 kriblede det dog så meget i mig for at komme ud og bruge noget af det, jeg er rigtig dygtig til – nemlig at formidle og bruge IT-støtte til ordblinde. Og jeg startede virksomheden Hjælp til Ord. Siden da har jeg arbejdet passioneret med at undervise ordblinde elever, deres lærere og forældre i håndteringen af ordblindhed og i brugen af IT-hjælpemidler. Jeg har undervist og afholdt kurser på mange forskellige skoler rundt i hele landet.

I 2019 blev jeg af Ordblinde/Dysleksiforeningen udpeget til at sidde i DR’s brugerråd på tilgængelighedsområdet. Her afholdes tre møder om året, hvor jeg bidrager med hvilke tiltag, der kan gøre DR mere ordblindevenlig.

Jeg har siden 2014 siddet i ad hoc-gruppen for Notas* Erhvervs-service og er derfor altid godt opdateret på, hvad der sker i Nota. Her afholdes to til tre møder årligt.

Jeg har været frivillig rådgiver i Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark og derigennem fået kurser i bl.a. lovgivningen omkring undervisning og test af ordblinde.

* Nota producerer og udlåner tekster, der er gjort tilgængelige for mennesker med læsehandicap. Det gør Nota på vegne af staten som en institution under Kulturministeriet. Formålet med Nota er at sikre lige adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker, der ikke kan læse almindelig trykt tekst.

Hvorfor er der brug for Hjælp til Ord?

Udviklingen inden for IT-hjælpemidler går lynhurtigt, og der er mange områder, hvor det dag for dag bliver nemmere at være ordblind. Kort sagt, det bliver lettere at være selvhjulpen som ordblind.

Der bliver på den anden side også mere og mere, der skal læses i vores samfund. Og der er stort set ingen job eller uddannelser tilbage i Danmark, hvor man ikke både skal læse og skrive hver dag.

Lærerne skal lære at undervise med hjælpemidler

“Jeg er så heldig, at jeg både er ordblind og samtidig uddannet lærer. Derfor kan jeg se de ordblindes udfordringer fra begge sider af bordet. Og netop derfor ved jeg hvor vigtigt det er med korrekt vejledning og undervisning.

Det er min vision, at alle ordblinde skal kende til og kunne bruge IT-hjælpemidler til læsning og skrivning.”

Jeg oplever, at al den hjælp, som findes lige for næsen af os, bliver brugt for lidt, og der er desværre for få lærere, der formår at inddrage hjælpemidlerne i undervisningen.

Jeg tror primært, det er fordi lærere, elever og forældre ikke kender til IT-hjælpemidlerne og de muligheder, der findes. Derfor er der desværre stadig alt for mange ordblinde børn og unge, der ikke får lært at bruge hjælpemidlerne. Dermed oplever de, at de ikke kan følge med i undervisningen.

Det vil jeg gerne gøre noget ved. Derfor tilbyder jeg undervisning i brug af IT-hjælpemidler til ordblinde. Ligeledes tilbyder jeg en lang række andre ydelser, der kan støtte lærere, læsevejledere, forældre og elever i arbejdet med håndtering af ordblindhed.

Gode links om ordblindhed

Ordblindeforeningen er en medlemsbaseret forening, som siden 1942 har varetaget mennesker med ordblindheds interesser over for myndighederne og offentligheden.

Hjælp til Ordblindhed (HTO) formidler viden om diverse tilbud og støtte i forbindelse med uddannelse og job for unge og voksne med ordblindhed.

Det nationale bibliotek og videnscenter for mennesker med læsevanskeligheder. De giver adgang til tusindevis af bøger samt adgang til Notas specialister, viden og nyheder inden for ordblindeområdet.

Sygeforsikring Danmark har et fint lille univers der hedder ‘Kan mit barn være ordblind?’. Her findes en masse god information.

Hjemmesiden ‘Jeg er ordblind’ er drevet af ordblinde og henvender sig til ordblinde med bl.a. videoer og podcast om ordblindhed.

Socialstyrelsens hjemmeside om ordblindhed. Her kan du bl.a. læse lidt facts omkring ordblindhed samt nyheder, kendetegn, procedurer mm.

Vil du gerne høre mere?

LAD OS TAGE EN SNAK