Randi H. Jeppesen, Hjælp til Ord, virksomhed, konsulent, ordblind, it-hjælpemidler, undervisning, kurser, foredrag, skole, uddannelsesinstitution, efterskole, forældre, barn, elev, lærer, læsevejleder,

Om Randi

Om Randi Hedelund Jeppesen – grundlægger af Hjælp til Ord

Jeg er født i 1978 og uddannet lærer.

Jeg er ordblind og har derfor et helt livs erfaring med, hvordan det er at gå i skole og komme igennem uddannelsessystemet som ordblind. Jeg er fra en tid, hvor der hverken fandtes syntetisk tale på dansk, mulighed for skrivestøtte, tale til tekst eller nogle af de andre hjælpemidler, vi har i dag.

Først da jeg i år 2000 startede på VUC for at tage fag på 9. og 10. klasses-niveau samt en række HF fag, fandt jeg ud af, at der var nogle rigtig gode IT-hjælpemidler for ordblinde.

Jeg fik som en af de første i Danmark en IT-rygsæk stillet til rådighed. Det åbnede en hel ny verden for mig. Nu var jeg pludselig selvhjulpen på mange af de områder af mit liv, hvor jeg før havde været nødt til at bede andre om hjælp. Jeg kunne selv læse mine breve ved at scanne dem og få dem læst højt. På samme måde med teksterne jeg fik udleveret på skolen – nu kunne jeg selv læse dem. Ligeledes kunne jeg nu skrive noget, der kunne læses af andre, fordi jeg selv kunne høre det, jeg skrev på computeren.

Denne oplevelse af at kunne selv gav mig mod til at tænke, at jeg kunne tage præcis den uddannelse, jeg ville, og dermed blive lige hvad jeg drømte om. Og min største drøm var at blive lærer. Jeg holder meget af at formidle til andre på alle mulige måder. Jeg valgte at tage på Den frie Lærerskole i Ollerup, på Sydfyn, fordi jeg der kunne få drama som linjefag. Derudover har jeg dansk, religion og idræt som linjefag.

I  2008 blev jeg færdig som lærer.

Under min uddannelse gjorde jeg mig rigtigt mange erfaringer med mine hjælpemidler. Da jeg kom ud at arbejde som lærer, var det derfor også meget naturligt, at jeg blandt andet varetog undervisningen i brug af IT-hjælpemidler.

I 2014 valgte jeg at blive  hjemmegående for at have mere fokus på min egen lille familie – min mand og vores to drenge.

Hjælp til Ord kom til verden

I 2017 kriblede det dog så meget i mig for at komme ud og bruge noget af det, jeg er rigtig dygtig til – nemlig at formidle og bruge IT-støtte til ordblinde. Og jeg startede virksomheden Hjælp til Ord. Siden da har jeg arbejdet passioneret med at undervise ordblinde elever, deres lærere og forældre i håndteringen af ordblindhed og i brugen af IT-hjælpemidler. Du kan læse mere om visionen for Hjælp til Ord her. Og i afsnittet Portfolio finder du bl.a. en oversigt over, hvilke skoler jeg har undervist på.

Jeg er frivillig rådgiver i Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark og får derigennem kurser i bl.a. lovgivningen omkring undervisning og test af ordblinde.

I 2019 blev jeg af Ordblinde/Dysleksiforeningen udpeget til at sidde i  DR’s brugerråd på tilgængelighedsområdet. Her afholdes tre møder om året, hvor jeg bidrager med hvilke tiltag, der kan gøre DR mere ordblindevenlig.

Jeg har siden 2014 siddet i ad hoc-gruppen for Notas* Erhvervs-service og er derfor altid godt opdateret på, hvad der sker i Nota. Her afholdes to til tre møder årligt.

*Nota producerer og udlåner tekster, der er gjort tilgængelige for mennesker med læsehandicap. Det gør Nota på vegne af staten som en institution under Kulturministeriet. Formålet med Nota er at sikre lige adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker, der ikke kan læse almindelig trykt tekst.
Du kan læse mere om Nota på Notas egen hjemmeside, og du kan også finde en uddybet beskrivelse af Notas services i afsnittet IT-hjælpemidler til ordblinde.

Find mig på facebook!

Kontakt Hjælp til Ord

Til toppen