Om Randi

Jeg hedder Randi Hedelund Jeppesen. Jeg er født i 1978 og er uddannet lærer.

Jeg er ordblind og har derfor et helt livs erfaring med, hvordan det er at gå i skole og komme igennem uddannelsessystemet som ordblind. Jeg er fra en tid, hvor der hverken fandtes syntetisk tale på dansk, mulighed for skrivestøtte, tale til tekst eller nogle af de andre hjælpemidler, vi har i dag.

Først da jeg i år 2000 startede på VUC for at tage fag på 9. og 10. klasses-niveau samt en række HF fag, fandt jeg ud af, at der var nogle rigtig gode IT-hjælpemidler for ordblinde.

Jeg fik som en af de første i Danmark en IT-rygsæk stillet til rådighed. Det åbnede en hel ny verden for mig. Nu var jeg pludselig selvhjulpen på mange af de områder af mit liv, hvor jeg før havde været nødt til at bede andre om hjælp. Jeg kunne selv læse mine breve ved at scanne dem og få dem læst højt. På samme måde med teksterne jeg fik udleveret på skolen – nu kunne jeg selv læse dem. Ligeledes kunne jeg nu skrive noget, der kunne læses af andre, fordi jeg selv kunne høre det, jeg skrev på computeren.

Randi Hedelund Jeppesen fra Hjælp til Ord
Randi fra Hjælp til Ord hjælper ordblinde og deres familier og lærere

Denne oplevelse af at kunne selv gav mig mod til at tænke, at jeg kunne tage præcis den uddannelse, jeg ville, og dermed blive lige hvad jeg drømte om. Og min største drøm var at blive lærer. Jeg holder meget af at formidle til andre på alle mulige måder. Jeg valgte at tage på Den frie Lærerskole i Ollerup, på Sydfyn, fordi jeg der kunne få drama som linjefag. Derudover har jeg dansk, religion og idræt som linjefag.

I 2008 blev jeg færdig som lærer.

Under min uddannelse gjorde jeg mig rigtigt mange erfaringer med mine hjælpemidler. Da jeg kom ud at arbejde som lærer, var det derfor også meget naturligt, at jeg blandt andet varetog undervisningen i brug af IT-hjælpemidler.

I 2014 valgte jeg at blive hjemmegående for at have mere fokus på min egen lille familie – min mand og vores to drenge.

Hjælp til Ord kom til verden

I 2017 kriblede det dog så meget i mig for at komme ud og bruge noget af det, jeg er rigtig dygtig til – nemlig at formidle og bruge IT-støtte til ordblinde. Og jeg startede virksomheden Hjælp til Ord. Siden da har jeg arbejdet passioneret med at undervise ordblinde elever, deres lærere og forældre i håndteringen af ordblindhed og i brugen af IT-hjælpemidler. Jeg har undervist og afholdt kurser på mange forskellige skoler rundt i hele landet.

I 2019 blev jeg af Ordblinde/Dysleksiforeningen udpeget til at sidde i DR’s brugerråd på tilgængelighedsområdet. Her afholdes tre møder om året, hvor jeg bidrager med hvilke tiltag, der kan gøre DR mere ordblindevenlig.

Jeg har siden 2014 siddet i ad hoc-gruppen for Notas* Erhvervs-service og er derfor altid godt opdateret på, hvad der sker i Nota. Her afholdes to til tre møder årligt.

Jeg har været frivillig rådgiver i Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark og derigennem fået kurser i bl.a. lovgivningen omkring undervisning og test af ordblinde.

* Nota producerer og udlåner tekster, der er gjort tilgængelige for mennesker med læsehandicap. Det gør Nota på vegne af staten som en institution under Kulturministeriet. Formålet med Nota er at sikre lige adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker, der ikke kan læse almindelig trykt tekst.

Hvorfor er der brug for Hjælp til Ord?

Udviklingen inden for IT-hjælpemidler går lynhurtigt, og der er mange områder, hvor det dag for dag bliver nemmere at være ordblind. Kort sagt, det bliver lettere at være selvhjulpen som ordblind.

Der bliver på den anden side også mere og mere, der skal læses i vores samfund. Og der er stort set ingen job eller uddannelser tilbage i Danmark, hvor man ikke både skal læse og skrive hver dag.

Lærerne skal lære at undervise med hjælpemidler

“Jeg er så heldig, at jeg både er ordblind og samtidig uddannet lærer. Derfor kan jeg se de ordblindes udfordringer fra begge sider af bordet. Og netop derfor ved jeg hvor vigtigt det er med korrekt vejledning og undervisning.

Det er min vision, at alle ordblinde skal kende til og kunne bruge IT-hjælpemidler til læsning og skrivning.”

Jeg oplever, at al den hjælp, som findes lige for næsen af os, bliver brugt for lidt, og der er desværre for få lærere, der formår at inddrage hjælpemidlerne i undervisningen.

Jeg tror primært, det er fordi lærere, elever og forældre ikke kender til IT-hjælpemidlerne og de muligheder, der findes. Derfor er der desværre stadig alt for mange ordblinde børn og unge, der ikke får lært at bruge hjælpemidlerne. Dermed oplever de, at de ikke kan følge med i undervisningen.

Det vil jeg gerne gøre noget ved. Derfor tilbyder jeg undervisning i brug af IT-hjælpemidler til ordblinde. Ligeledes tilbyder jeg en lang række andre ydelser, der kan støtte lærere, læsevejledere, forældre og elever i arbejdet med håndtering af ordblindhed.

FAQ / Ofte stillede spørgsmål

Ordblindhed rejser mange spørgsmål. Her har jeg svaret på nogle vigtige spørgsmål, som jeg ofte møder i mit arbejde med ordblindeundervisning. Jeg svarer med vilje ret kort og overskueligt. Vil du dykke ned i mere viden på et særligt område om ordblindhed, kan du bruge de links, som jeg har samlet her.

 

Er ordblindhed arvelig?
Ordblindhed er delvist arvelig. Man mener at ca. 60 % tilfælde af ordblindhed er arveligt betinget. 

 

Er ordblinde bedre til at bruge deres hænder eller mere kreative end ikke ordblinde?
Vi ordblinde er præcis lige så forskellige som alle andre mennesker. Det vil sige, at hverken særlig intelligens, mangel på intelligens, håndelag eller kreativitet følger med ordblindhed. 

 

Kan jeg vokse fra min ordblindhed?
Hvis du er ordblind, bliver du ikke fixet eller helbredt, men du kan blive meget bedre som læser og skriver. Ordblindhed er en indlærings-vanskelighed – ikke en indlærings-umulighed.

 

Kan jeg selv gør noget for, at min søn/datter ikke udvikler ordblindhed, hvis jeg selv er ordblind?
Det første du kan gøre er at være opmærksom på tegn på ordblindhed allerede fra barnets første taleudvikling, som f.eks. korrekt udtale i børnehavealderen. Vær opmærksom på at barnet bliver stimuleret med rim, remser og ordlege.

Dernæst er det en god idé at fortælle børnehaven og ved skolestart, at du selv har ordblindevanskeligheder, så I kan være fælles opmærksomme på at sætte ind. Da ordblindhed er medfødt, kan du ikke forhindre ordblindhed, men du kan i samarbejde med en ordblindevenlig skole gøre meget for, at det ikke skal blive en stor vanskelighed for barnet.

 

Hvad er en ordblindevenlig skole? 
En ordblindevenlig skole har en opdateret ordblindepolitik, stiller skrive- og læseteknologi til rådighed og underviser i brugen af dem. Skolen tilbyder ordblindevenlig undervisning i alle fag og sikre alt materiale er tilgængeligt med LST.  Gå i dialog med skolen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt den er ordblindevenlig.

 

Hvad er LST? 
LST er en forkortelse af læse-og skriveteknologi. LST er kort fortalt al den teknologi, der gør det muligt at skrive med stemmen og læse med ørene.  Læse-og skriveteknologien bliver hele tiden bedre, og kan let tilpasses den enkeltes behov. Med LST er det muligt at arbejde med læsning og skrivning på samme niveau som en jævnaldrende. Du kan læse mere om IT-hjælpemidler til ordblinde her.

 

Kan ordblindhed gå ud over selvtilliden?
Som ordblind kan det være svært at bevare troen på sig selv og sit eget værd, fordi du oplever vanskeligheder med noget, der tilsyneladende er meget nemt for de fleste andre. Allerede ved skolestart kan der opstå en følelse af at være anderledes, ikke at være god nok og ikke at kunne følge med de andre. Her er det vigtigt, at du dyrker det som du er god til og som gør dig glad. Det kan f.eks. være en hobby eller en fritidsaktivitet, hvor du er på lige fod med jævnaldrende.

 

Hjælper det at blive hørt?
Som forælder til et barn med ordblindhed kan det være en god idé at få hjælp fra en person, der kender til de følelser, der er forbundet med at være ordblind. På den måde får du de rigtige værktøjer til at håndtere dit barns tanker og situation. Du kan læse mere om hjælp til ordblindhed her.

 

Hvor stor er risikoen/ sandsynligheden for, at mit barn er ordblind, når begge forældre er ordblinde?
Man siger, at hvis én eller begge forældre er ordblinde, er der 4 gange større risiko for, at barnet har ordblindevanskeligheder.  

 

Er der forskellige grader af ordblindhed?
Ja, der er forskellige grader og udfordringer med ordblindhed. Nogle er så hårdt ramt, at de ikke kan stave deres eget navn, og andre kommer igennem en universitetsuddannelse, før de testes og opdager ordblindheden.

 

Er ordblindhed og dysleksi det samme?
Dysleksi er det internationale ord for ordblindhed – Så ja, det er det samme.  Der er i disse år ved at ske et skifte i Danmark fra næsten kun at bruge ordet ordblindhed til mere og mere at anvende ordet dysleksi.  

Argumenterne for at bruge ordet dysleksi er

  • at det er internationalt, så flere lande bruger samme betegnelse
  • og at det kan være nemmere at sige: “Jeg har dysleksi” i stedet for “Jeg er ordblind”, som om det er hele mig og min identitet

Argumentet mod at bruge dysleksi kan til gengæld være

  • at det kan være svært at stave og at udtale 
  • og at ordet dysleksi er et fremmedord for mange, når vi netop har fået større fælles forståelse og opmærksomhed på, hvad ordblindhed er.  

 

Hvor mange i Danmark har ordblindhed? 
Der er ca. 8% med ordblindevanskeligheder, og helt op til 20% af Danmarks befolkning, der har svært ved at læse og skrive uden dog at være ordblinde. 

 

Kan der være forskel på dagene som ordblind?
Ja, der kan være stor forskel på hvor meget du er påvirket af ordblindhed fra dag til dag. Lige fra dage, hvor det opleves at man har glemt alt, hvad man har lært i forhold til at læse og stave – og til dage hvor det til gengæld føles let og overkommeligt, ja, næsten som om ordblindheden er forsvundet.
Der er selvfølgelig også forskel på, om du har en hverdag med store krav om læsning og skrivning, eller du har hverdage, hvor skriftsprog næsten ikke indgår, og hvor din ordblindhed ikke har betydning. 
Uanset hvilket arbejdsliv du har, kan der også være forskel mellem kursus- og rejsedage med store krav til læsning, og hverdage med mindre krav lige på dét område.  

 

Hvordan bliver jeg klogere på ordblindhed?
Der findes en lang række kurser, der oplyser om hvad det vil sige at være ordblind. Kurserne skaber bedre forståelse for udfordringerne ved ordblindhed, og viser hvilke muligheder der er for at hjælpe og støtte. Du kan læse mere om ordblindekurser her.

Siden formidler viden om ordblindhed til ordblinde, pårørende og fagpersoner om bl.a diverse tilbud og støtte i forbindelse med uddannelse og job for unge og voksne med ordblindhed.

Det nationale bibliotek og videnscenter for mennesker med læsevanskeligheder. De giver adgang til tusindevis af bøger samt adgang til Notas specialister, viden og nyheder inden for ordblindeområdet.

Hjemmesiden ‘Jeg er ordblind’ er drevet af ordblinde og henvender sig til ordblinde med bl.a. videoer og podcast om ordblindhed.

“Let Vejen” er relevant for alle med interesse for ordblindhed.  

Hjemmesiden ‘Jeg er ordblind’ er drevet af ordblinde og henvender sig til ordblinde med bl.a. videoer og podcast om ordblindhed.

På Danmarks Læringsportal kan du bl.a. hente rapporten “Projekt It og Ordblindhed”, skrevet af DPU, Aarhus Universitet og udgivet i 2017.

Inspiration og viden om ordblindhed til bl.a undervisere, fra Børn-og undervisningsministeriet.

Siden har samlet artikler, forskning og viden om ordblinde elever i folkeskolen, udgivet 2020-2021

Ordblindeforeningen er en medlemsbaseret forening, som siden 1942 har varetaget mennesker med ordblindheds interesser over for myndighederne og offentligheden.

Vil du gerne høre mere?

LAD OS TAGE EN SNAK